Ponuda NLP & Coaching akademije

Home  /  Ponuda NLP & Coaching akademije

Raspored nadolazećih edukacija pod vodstvom Dr. Nade Kaiser

Sv.Petar: Sveti Petar na moru
Zagreb: Petrova 6c
*  Kod nedovoljnog broja prijava, edukacija se neće održati. Svim prijavljenim polaznicima će 30 dana prije planiranog početka edukacija biti potvrđena ili otkazana. 

 

 

Naziv Datum Edukator Mjesto Cijena
NLP Practitioner2022.-Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 12.-14.08.2022.
02.-04.09.2022.
23.-25.09.2022.
21.-23.10.2022.
11.-13.11.2022.
02.-04.12.2022.
Dr.N.Kaiser online 960 eur
NLP Practitioner2023.-Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 10.-12.02.2023.
24.-26.02.2023.
17.-19.03.2023.
14.-16.04.2023.
28.-30.04.2023.
19.-21.05.2023.
Dr.N.Kaiser online 960 eur
NLP Master2022.-Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 14.-16.10.2022.
28.-30.10.2022.
18.-20.11.2022.
09.-11.12.2022.
13.-15.01.2023.
27.-29.01.2023.
Dr.N.Kaiser online 960 eur
NLP Master2023.-Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 03.-05.02.2023.
17.-19.02.2023.
24.-26.03.2023.
21.-23.04.2023.
12.-14.05.2023.
09.-11.06.2023.
Dr.N.Kaiser online 960 eur
NLP Trener 2023. Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 13.-15.01.2023.
27.-29.01.2023.
24.-26.02.2023.
17.-19.03.2023.
31.03.-02.04.2023.
28.-30.04.2023.
Dr.N.Kaiser online 1.800 eur
NLPt, DVNLPt-4.generacija-NOVO! (Neurolingvistička psihoterapija).U edukaciji se prizna dosadašnja edukacija na području NLPa. Sve ostale informacije i kurikulum na upit. start 17.02.2023. Dr.N.Kaiser
B.Bader
M.Haberzettl
live/online.Ukupno 1004 sata edukacije
plus intervizija, supervizija, peer – grupni rad, rad sa klijentima i rad na sebi
Cijena NLPt psihoterapeut 8.800,00 eur na rate. Njemački certifikat- DVNLPt plus Hrvatska Diploma priznata u Hrvatskoj psihoterapeutskoj komori
NLPt, DVNLPt-3.generacija (Neurolingvistička psihoterapija).U edukaciji se prizna dosadašnja edukacija na području NLPa. Sve ostale informacije i kurikulum na upit. 02.-05.12.2021.
07.-09.01.2022
28.-30.01.2022.
25.-27.02.2022
25.-27.03.2022.
22.-24.04.2022.
19.-22.05.2022.
16.-19.06.2022.
08.-10.07.2022.
26.-28.08.2022.
15.-18.09.2022.
06.-09.10.2022.
04.-06.11.2022.
25.-27.11.2022.
06.-08.01.2023.
03.-05.02.2023.
03.-05.03.2023.
24.-26.03.2023.
14.-16.04.2023.
05.-07.05.2023.
25.-28.05.2023.
15.-18.06.2023.
07.-09.07.2023.
25.-27.08.2023.
14.-17.09.2023.
13.-15.10.2023.
03.-05.11.2023.
24.-26.11.2023.
12.-14.01.2024.
Edukacija sadrži i module iz propedeutike koji će biti naknadno definirani.
Ukupno 93 dana (744 sata) plus NLP P (130) i NLP M (130) = 1004 sata
Dr.N.Kaiser
B.Bader
M.Haberzettl
live/
online. Ukupno 1004 sata edukacije
plus intervizija, supervizija, peer – grupni rad, rad sa klijentima i rad na sebi
Cijena NLPt psihoterapeut 8.800,00 eur na rate. Njemački certifikat- DVNLPt plus Hrvatska Diploma priznata u Hrvatskoj psihoterapeutskoj komori
Edukacija 20 Coaching tehnika (1-20) 20.-22.01.2023. Dr.N.Kaiser online,17:30-22:00 400 eur
Edukacija 20 Coaching tehnika (21-40) 10.-12.02.2023. Dr.N.Kaiser online,17:30-22:00 400 eur
Katatimno imaginativni pristup u coachingu/slike duše 06.-09.03.2023. Dr.N.Kaiser online,17:30-22:00 400 eur
Edukacija Coach ICI, 12 dana edukacije, 3 modula 20.-22.01.2023.
10.-12.02.2023.
06.-09.03.2023.
Dr.N.Kaiser online,17:30-22:00 1.200,00 eur
Wingwave Coaching Zagreb 23.-26.01.2023. Dr.N.Kaiser Zagreb, uživo 850 eur
Wingwave Coaching Zadar 17.-20.04.2023. Dr.N.Kaiser Zadar,17:00-22:00 850 eur
Wingwave Coaching Beograd 27.09.-01.10.2023. Dr.N.Kaiser Beograd 850 eur
Wingwave Coaching Sarajevo 18.-21.05.2023. Dr.N.Kaiser Sarajevo 850 eur
Hipnoza 1 modul 23.-26.01.2023. Dr.N.Kaiser online,17:30-21:30 300 eur
Hipnoza 2 modul 13.-16.02.2023. Dr.N.Kaiser online,17:30-21:30 300 eur
Hipnoza 3 modul
Certifikacija kao Hipno-coach, Hipnotizer ili Hipno-terapeut
13.-16.03.2023. Dr.N.Kaiser online,17:30-21:30 300 eur
Hipno-coaching u radu s parovima/ Uvijet: min.edukacija u Hipnozi 1. modul Uskoro Dr.N.Kaiser online 170 eur
Hipnoza u radu s djecom/ Uvijet: min.edukacija u Hipnozi 1. modul Uskoro Dr.N.Kaiser online,večernji sati 85 eur
Hipnoza u radu s grupama/ Uvijet: min.edukacija u Hipnozi 1. modul Uskoro Dr.N.Kaiser online,večernji sati 85 eur
Hipnoza u radu s klijentima s kroničnim bolovima/ Uvijet: min.edukacija u Hipnozi 1. modul Uskoro Dr.N.Kaiser online 170 eur
Hipnoza-Reinkarnacija/ Uvijet: min.edukacija u Hipnozi 1. modul Uskoro Dr.N.Kaiser online,večernji sati 170 eur
Autogeni trening 1.stupanj za voditi grupe 30.01.-02.02.2023. Dr.N.Kaiser online,17:30-21:30 400 eur
Autogeni trening viši stupanj za voditi grupe Uskoro Dr.N.Kaiser online,večernji sati 200 eur
Progresivna Mišićna Relaksacija Uskoro Dr.N.Kaiser online,večernji sati 200 eur
Imaginativne konstelacije uz wingwave (dodatna wingwave edukacija) 11.-12.01.2023. Dr.N.Kaiser live 17:30-22:00 200 eur
Work health balance 03.-04.04.2023. Dr.N.Kaiser 17:30-22:00 200 eur
Edukacija Životni i socijalni savjetnik/Zdravstveni pedagog Na upit B.Kaweh/Dr.N.Kaiser online Cijena i info na upit
Mindfulness Trener/Teacher ‘IN-ME'(intenzivna online edukacija) 17.-18.12.2022.
14.-15.01.2023.
11.02.2023. ispit i kraj edukacije
Monika Brkanac online 500 eur

Za edukaciju se možete prijaviti na an.nada.kaiser@gmail.com ili putem obrasca u nastavku