Ponuda NLP & Coaching akademije

Home  /  Ponuda NLP & Coaching akademije

Raspored nadolazećih edukacija pod vodstvom Dr. Nade Kaiser

Sv.Petar: Sveti Petar na moru
Zagreb: Petrova 6c
*  Kod nedovoljnog broja prijava, edukacija se neće održati. Svim prijavljenim polaznicima će 30 dana prije planiranog početka edukacija biti potvrđena ili otkazana. 

 

 

Naziv Datum Edukator Mjesto Cijena
NLP Practitioner2023.-Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 10.-12.02.2023.
24.-26.02.2023.
17.-19.03.2023.
14.-16.04.2023.
28.-30.04.2023.
19.-21.05.2023.
Dr.N.Kaiser online 960 eur
NLP Master2023.-Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 10.-12.03.2023.
24.-26.03.2023.
21.-23.04.2023.
12.-14.05.2023.
09.-11.06.2023.
30.06.-02.07.2023.
Dr.N.Kaiser online 960 eur
NLP Trener 2023. Moguća ISO certifikacija ISO 17024. 31.03.-02.04.2023.
28.-30.04.2023.
19.-21.05.2023.
02.-04.06.2023.
16.-18.06.2023.
30.06.-02.07.2023.
Dr.N.Kaiser online 1.800 eur
NLPt, DVNLPt-4.generacija-UPISI U TIJEKU!(Neurolingvistička psihoterapija).U edukaciji se prizna dosadašnja edukacija na području NLPa. Sve ostale informacije i kurikulum na upit. 03.-05.03.2023.
24.-26.03.2023.
14.-16.04.2023.
05.-07.05.2023.
25.- 28.05.2023.*
15.- 18.06.2023.*
07.- 09.07.2023.
28.-30.07.2023.
25.- 27.08.2023.
14.- 17.09.2023.
13.- 15.10.2023.
03.- 05.11.2023.
24.- 26.11.2023.
12.- 14.01.2024.
02.- 04.02.2024.
22.- 24.03.2024.
12.- 14.04.2024.
09.- 12.05.2024.*
30.05- 02.06.2024.*
28.- 30.06.2024.
26.- 28.07.2024.
16.- 18.08.2024.
05.- 08.09.2024.*
03.- 06.10.2024.*
25.- 27.10.2024.
15.- 17.11.2024.
06.- 08.12.2024.
03.- 05.01.2025.
24.- 26.01.2025.
*Edukacija uživo(4 dana)
Dr.N.Kaiser
B.Bader
M.Haberzettl
Prof.Dr.Albert Nonnenmacher
live/online.Ukupno 1004 sata edukacije
plus intervizija, supervizija, peer – grupni rad, rad sa klijentima i rad na sebi
Cijena NLPt psihoterapeut 8.800,00 eur na rate. Njemački certifikat- DVNLPt plus Hrvatska Diploma priznata u Hrvatskoj psihoterapeutskoj komori
NLPt, DVNLPt-3.generacija (Neurolingvistička psihoterapija).U edukaciji se prizna dosadašnja edukacija na području NLPa. Sve ostale informacije i kurikulum na upit. 02.-05.12.2021.
07.-09.01.2022
28.-30.01.2022.
25.-27.02.2022
25.-27.03.2022.
22.-24.04.2022.
19.-22.05.2022.
16.-19.06.2022.
08.-10.07.2022.
26.-28.08.2022.
15.-18.09.2022.
06.-09.10.2022.
04.-06.11.2022.
25.-27.11.2022.
06.-08.01.2023.
03.-05.02.2023.
03.-05.03.2023.
24.-26.03.2023.
14.-16.04.2023.
05.-07.05.2023.
25.-28.05.2023.*
15.-18.06.2023.*
07.-09.07.2023.
28.-30.07.2023.
25.-27.08.2023.
14.-17.09.2023.
13.-15.10.2023.
03.-05.11.2023.
24.-26.11.2023.
12.-14.01.2024.
Edukacija sadrži i module iz propedeutike koji će biti naknadno definirani.
Ukupno 93 dana (744 sata) plus NLP P (130) i NLP M (130) = 1004 sata
Dr.N.Kaiser
B.Bader
M.Haberzettl
Pozvani predavači,specijalisti sa raznih za terapiju relevantnih područja
live/online. Ukupno 1004 sata edukacije
plus intervizija, supervizija, peer – grupni rad, rad sa klijentima i rad na sebi
Cijena NLPt psihoterapeut 8.800,00 eur na rate. Njemački certifikat- DVNLPt plus Hrvatska Diploma priznata u Hrvatskoj psihoterapeutskoj komori
Katatimno imaginativni pristup u coachingu/slike duše Uskoro Dr.N.Kaiser online,17:30-22:00 400 eur
Edukacija Coach ICI, 12 dana edukacije, 3 modula Uskoro Dr.N.Kaiser online,17:30-22:00 1.200,00 eur
Wingwave Coaching Zagreb Uskoro Dr.N.Kaiser uživo 850 eur
Wingwave Coaching Beograd 27.09.-01.10.2023. Dr.N.Kaiser Beograd 850 eur
Wingwave Coaching Sarajevo 17.-20.08.2023. Dr.N.Kaiser Sarajevo 850 eur
Autogeni trening 1.stupanj za voditi grupe Uskoro Dr.N.Kaiser uživo 400 eur
Autogeni trening viši stupanj za voditi grupe Uskoro Dr.N.Kaiser online,večernji sati 200 eur
Progresivna Mišićna Relaksacija Uskoro Dr.N.Kaiser online,večernji sati 200 eur
Mindfulness Trener/Teacher ‘IN-ME'(intenzivna online edukacija) 11.-12.02.2023.
11.-12.03.2023.
8.04.2023. ispit i kraj edukacije
online 500 eur

Za edukaciju se možete prijaviti na an.nada.kaiser@gmail.com ili putem obrasca u nastavku