Magic words

Home  /  Magic words

Što su Magic Words?

Magic Words je intrigantna metoda za brzo uklanjanje blokada i neugodnih osjećaja koja se temelji na promjeni submodaliteta, odnosno načina na koji doživljavamo stvari.

download21

 

Kako funkcionira tehnika Magic Words?

Pomislite na određenu riječ koja u vama izaziva stres ili nelagodu. Zapazite na koji si način predočavate tu riječ, npr. riječ “glavobolja” – kako izgledaju slova, koje su boje, gdje se nalaze u prostoru. Zapazite što se događa kada promijenite vizualni, auditivni i kinestetski aspekt te riječi – ako smanjite slova, obojate ih drugom bojom, čujete kako neki dobroćudan ili smiješan glas izgovara tu riječ itd. Mogućnosti su beskonačne, sve ovisi o vašoj mašti. Cilj je da kada ponovno čujete ili vidite riječ koja u vama izaziva stres, taj stres bude minimalan ili da ga uopće nema.

1. vizualne mogućnosti

  • boja slova: jednobojna ili šarena
  • oblik slova: npr. zakrivljena slova
  • veličina riječi: npr. sićušno pisana
  • položaj u prostoru: slova leže na podu ili u lijevom ili u desnom kutu, daleko u prostoru
  • ukrašene riječi: slova imaju lice, obložena su cvijećem ili šarenim bombonima

2. auditivne mogućnosti

  • riječ izgovara neki smiješan glas
  • dječji zbor pjeva riječ
  • zamišljamo kako se riječ tiho izgovara kao da je zvuk podešen na najtišu moguću razinu

3. kvaliteta osjećaja

  • riječ se pojavljuje u raznim materijalima: kao oblak, kao puding, kao da je izrezbarena od drva…

Promijente nekoliko riječi na gore opisani način i zapazite što se promijenilo u vašim osjećajima pri spomenu na tu riječ.