NLPt psihoterapeut

Home  /  NLPt psihoterapeut

Neurolingvistička psihoterapija (NLPt)

Edukacija iz Neuro-lingvističke psihoterapije – Curriculum

Prema programu Hrvatske Asocijacije za NLP/NLPt, u skladu s curriculumom DVNLPt i European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt).

Metoda

Neuro-lingvistička psihoterapija (skraćeno NLPt)  je psihoterapijski pravac koji se prvobitno razvio iz Neuro-lingvističkog programiranja, metode za razvoj osobne izvrsnosti  i komunikacijskih vještina osnovane 70-tih godina 20 st..

NLPt polazi od toga da smo mi kao ljudi, te svijet koji nas okružuje, previše kompleksni da bi se mogli shvatiti koristeći sami linearnu logiku, tako da metoda integrira teorijski i praktički različite teorijske modele, od kojih svaki osvjetljava neko od područja – kognitivnu, emocionalnu i tjelesnu svjesnost i inteligenciju.

Edukacija

Edukacija iz NLPt-a uz usvajanje teorijskih znanja obuhvaća razvoj vještina i sposobnosti za rad s ljudima, te iskustveno učenje.

Trajanje izobrazbe: najmanje 4 godine, podijeljene u nekoliko stupnjeva:

 • I stupanj (godina) – NLP practitioner
 • II stupanj (godina) – NLP master
 • III stupanj (godina) – NLPt psihoterapijski savjetnik/savjetnica
 • IV stupanj (godina) – NLPt psihoterapeut/psihoterapeutkinja

III i IV stupanj edukacije, nakon NLP Practitioner i NLP Master edukacije se odvija u 26 modula po 3 dana (online) i 4 modula po 4 dana (live).

Svaki modul sadrži:

 • Dijagnostički trening
 • Superviziju
 • Novosti iz područja neuroznanosti u kontekstu psihoterapije
 • NLPt metode i tehnike
 • Uvod u druge terapijske metode
 • Teoretski input, praktičnu demonstraciju i vježbe

Preduvjeti za uključivanje u edukaciju: NLPt psihoterapeutkinja/psihoterapeut

Završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice) psihologije, medicije, socijalnog rada, socijalne pedagogije, te edukacijsko-rehabilitacijski studij. U pojedinačnim slučajevima na temelju razgovora s kandidatom moguće je uključivanje kandidata sa završenim studijem drugih humanističkih znanosti, zdravstvenih i prosvjetnih struka i teologije. Za kandidate koji imaju završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice) drugih fakulteta i veleučilišta potrebno je da završe propedeutiku.

 • Minimalna dob je 24 godine starosti
 • Osoba nije kažnjavana i protiv nje se ne vodi kazneni postupak
 • Prisustvovanje Basic seminaru i individualan razgovor sa voditeljicom HANLP-NLPt

 

NLPt psihoterapijski savjetnik/savjetnica

 • Završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice)
 • Minimalna dob je 24 godine starosti
 • Osoba nije kažnjavana i protiv nje se ne vodi kazneni postupak
 • Završetak I. i II stupnja, individualan razgovor sa voditeljicom HANLP-NLPt

 

Sposobnosti i osobne karakteristike potrebne za diplomiranje 

 Za stjecanje diplome kao NLPt psihoterapeut osoba mora dokazati slijedeće vještine, znanje i strukturu osobnosti, barem na razini potencijala:

 • Odgovarajuća razina osobnog razvoja, zrelosti i stabilnosti.
 • Dobro poznavanje teorija osobnosti, teorije NLPt-a, metodologije hipnoterapije, kognitivne i sistemske teorije. Mora biti u stanju koristiti ih na pozitivan i poticajan način za unaprjeđivanje osobnog zdravlja i terapijskih procesa.
 • Dijagnosticiranje poremećaja i sposobnosti aktiviranja salutogenetičkih resursa i razvoja
 • Sposobnost planiranja i primjene terapijskog plana
 • Kreativnost i osjećaj odgovornosti ua poticanje razvoja klijenta

 

Program edukacije

Program traje najmanje četiri godine i obuhvaća najmanje 2102 sata:

 • 284 sata iskustvenog rada na sebi
 • 596 sati teorije (uključuje povezivanje s praksom i metodologiju)
 • 232 sata supervizije u grupi
 • 200 sati rada u sustručnjačkim (peer) grupama
 • 100 sati individualne terapije
 • 50 sati individualne supervizije
 • 600 sati terapijske prakse pod supervizijom (s najmanje 8 različitih terapijskih procesa)
 • 40 sati za pisanje završnog rada
 • 24 sata uvodne radionice (Basic)

U vlastitoj režiji edukanta: Peer grupe, rad na sebi, rad s klijentima – prema curriculumu

Edukatori:
Voditeljica studija, NLPt terapeut DVNLPt – Dr. Nada Kaiser
NLPt terapeutkinja, DVNLPt – Brigit Bader
NLPt terapeut, DVNLPt – Martin Haberzettl
NLP Master trener, DVNLP – Prof. Dr. Albert Nonnenmacher
Pozvani predavači, specijalisti sa raznih za terapiju relevantnih područja

Prijava na edukaciju