NLP

Home  /  NLP

Što je NLP?

NLP ili neurolingvističko programiranje je psihološko-komunikacijski model nastao u Americi sedamdesetih godina 20.st., a danas se intenzivno koristi u cijelom svijetu. Sastoji se od najdjelotvornijih elemenata različitih terapeutskih i komunikacijskih metoda kao biheviorizam, geštalt, hipnoza, terapija razgovorom po Rogersu i cjelokupna obiteljska terapija. NLP se s uspjehom primjenjuje u pedagogiji, psihoterapiji, obrazovanju odraslih, managementu i u svakodnevnom radu i životu.

download13

NLP stupnjevi

NLP – Starter

NLP je danas poznat svakome. Metoda Neurolingvističkog programiranja se proteklih godina brzo proširila. Susrećemo ju i primjenjujemo posvuda, na raznim životnim područjima. Zapravo koristimo ju svakodnevno kada god je riječ o međuljudskim odnosima na privatnom i/ili poslovnom planu. Čak i najsnažnije i najuspješnije osobe se na putu do uspjeha susreću s vlastitim ograničenjima. Pojmovi poput uspjeha, statusa i iscrpljenosti ne nastaju samo zbog prevelike euforije i nisu samo problem menadžera, već nalaze plodno tlo u svakome od nas. Svjesno ili nesvjesno, svi mi imamo situacije u životu koje ne možemo riješiti sami. Često u njima zapnemo, naše nas vlastite blokade ograničavaju, a svi želimo samo jedno; želimo živjeti, napredovati i ostvariti svoje osobne želje i ciljeve.

NLP NAM KORISTI NA SLJEDEĆE NAČINE:

 • opisuje bitne procese i načine na koji ljudi opažaju svijet oko sebe
 • povećava osobne potencijale
 • utvrđuje načine na koji svatko od nas može postići uspjeh
 • pomaže da učinkovitije komuniciramo
 • pomaže nam da kod zahtjevnih situacija i osoba postupamo tako što se usredotočimo na cilj i rješenje
 • pomaže nam da prepoznamo nove, učinkovite pristupe i mogućnosti promjena
 • pomaže nam da se suočimo s izazovima te da ih iskoristimo za osobni i poslovni rast

Neurolingvističko programiranje omogućava nam da imamo pristup izvanrednim sposobnostima i aktivnostima

NLP – Practitioner

Sadržaj edukacije:

 1. Rapport: kako uspostaviti optimalan kontakt s drugom osobom, prilagoditi joj se i usmjeravati ju
 2. Tjelesni signali: kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za unaprijeđenje komunikacije
 3. Sidrenje: kako pritiskom na pravo dugme uspostaviti kontakt s korisnim iskustvima i doživljajima iz prošlosti.
 4. Cilj: kako definirati i postići cilj

Govorni modeli – metamodel: pitanja kojima upoznajemo model svijeta, način razmišljanja i doživljavanja druge osobe

 • Miltonov model: jezik hipnoze ili kako govorom doprijeti do podsvijesti
 • Refraiming ili preuokviravanje: kako kreativno pristupiti situacijama i problemima, kako razviti mogućnosti za nova rješenja
 • Submodaliteti: strukture opažanja i subjektivnog doživljavanja
 • Strategije: kako upoznati i optimizirati vlastite strategije
 • Pozicije doživljavanja: kako razmotiriti stuaciju s više aspekata da bi se proširile mogućnosti djelovanja
 • Score: model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa

 

Prijava na edukaciju

 

NLP – Master

Preduvjet za sudjelovanje je završena NLP Practitioner edukacija. Trajanje treninga je minimalno 130 sati formalne edukacije raspoređene kroz 18 ili više dana.

Teorijska procjena znanja

Obavezno pismeno testiranje ocjenjuje integraciju treninga i daje visoku razinu znanja. Test bi trebao pokazati razumijevanje i integraciju sljedećeg sadržaja: vrijednosti, skrivena uvjerenja, vještinu govora, modeliranje, meta programe, timeline, u granicama rad sa submodalitetima i transom, prelazak na više logične razine. Sadržaj i oblik pismene provjere znanja odleđuje NLP Master Trener.

Praktična provjera znanja

Sadržaj i formu praktične provjere znanja određuje  NLP Master Trener i prilagođen je relevantnim iskustvima polaznika.

 Sadržaj edukacije:

 • ekološko-etička upotreba NLP-a
 • bihevioralna kompetencija vještina na svim razinama Praktičara i mogućnost istovremenog korištenja nekoliko modela
 • promjena obrazaca ponašanja
 • izrada individualiziranih intervencija
 • fleksibilnost u radu s vlastitim reprezentacijskim sistemom i perceptivnim filterima
 • otkrivanje promjena unutar logičke razine unutarnje obrade
 • olakšavanje vlastitih procesa učenja na svim logičkim razinama
 • utjelovljenje NLP-aksioma
 • napredne vještine ‘rapporta’ s pojedincima i grupom
 • skripta života/uspjeha, mapa uma
 • razmjena između sadržaja i forme/resursna strategija/LAB
 • razumijevanje procesa
 • razvoj svijesti (Ken Wilber, Claire Graves)
 • vrijednosti i pravila
 • perceptivni filteri (Metaprogram), sortiranje stilova i sklonosti ponašanja, didaktički stilovi srž – transformacija/tijek stanja
 • NLP – retorika: vještina govora
 • Master trance (napredni Milton Model), vođene fantazije
 • supervizija
 • razmišljati i raditi sistematično
 • iscjeljujuće metafore
 • satir kategorije
 • povezivanje NLP-tehnika
 • napredni submodaliteti npr. socijalna panorama, konstalacija
 • vizija i misija
 • modelirati i prihvatiti talent i uspješnost (umanjiti slabosti, ojačati snage, modelirati i učiti od uspješnih, oslabiti slabosti, ojačati snage)
 • rad s uvjerenjima: identificirati uvjerenje, pogled na uvjerenje, provoditi uvjerenja, modificirati limitirajuća uvjerenja, reimprinting, promjena kruga uvjerenja
 • modeliranje ponašanja, stanja, uvjerenja, vrijednosti, meta-programa, model na temelju emocija
 • napredni Miltonov model i Meta model
 • napredni TimeLine
 • multilevel komunikacija
 • pregovarački modeli, konflikt management
 • prezentacijske vještine i rad u grupi: prezentacija posebnih NLP modela
 • generative NLP: SOAR Model, generativni uzorak, govor tijela, magnetic hands, simbolička promjena uvjerenja

 

Prijava na edukaciju

 

NLP – Trener

Sposobnosti NLP trenera

Sposobnost rapporta, sposobnost demonstracije i objašnjavanja tehnika i sadržaja, sposobnost usmjeravanja grupe, sposobnost prilagodbe grupi, sposobnost upravljanja samim sobom, emocionalna stabilnost, sposobnost rada pod stresom, sposobnost donošenja odluke i kompromisa. Za trenera je važno da posjeduje sposbnost otvorene i prikrivene primjene NLP-tehnika i metoda. Integracija NLP-aksioma na razini ponašanja u grupnom kontekstu.

Također, trener stječe sljedeće sposobnosti: ekološki rad s pojedincima i grupama, utilizacija grupnih procesa i sposobnosti polaznika, kao i kompetentno vođenje grupe i managment konflikta, upravljanje sadržajima i procesima na različitim psihološkim razinama, poznavanje psiholoških i neurobioloških koncepata, psihoterapeutskih metoda i uobičajenih modela komunikacije, kao i njihova integracija u NLP-model.

Uvjeti za pristupanje edukaciji:

Osnovno znanje sadržaja iz NLP-Practitioner i NLP-Master edukacije. Od početka NLP-Practitionera moraju proći najmanje 2 godine.

Moduli

Modul 1: Učenje; motivacija, strategije, blokade, osnovne sposobnosti, generalizacija i povezivanje sadržaja pri učenju, dobra atmosfera za učenje

Modul 2: dizajn seminara, prezentacija: Grinder Format, 4-mat format, rad s metaforama, tehnike argumentacije, planiranje prezentacije, postavljanje početnog i završnog okvira, SCORE u prezentaciji

Modul 3: Razne psihološke metode: Gestalt – terapija, Psihoanaliza, TA, Psihodrama, TZI i druge

Modul 4: Grupa; kontrola grupnog procesa, konflikti u grupi, rapport s grupom, feedback na raznim razinama, otvorena i prikrivena intervencija, doživljaj grupe i sinergije u teamu

Modul 5: Tehnike prezentacije; svjesna i podsvjesna kompetencija, stuck states kod trenera, fleksibilnost, korištenje medija, govor tijela, fizioloigija, pozicije trenara pri radu

Modul 6: Alat trenera; koja sredstva nam stoje na raspolaganju

Modul 7: Integracija konflikta, ophođenje s problematičnim članovima grupe, proširenje osobnog modela svijeta

Modul 8: Etika, osobna ravnoteža

Modul 9: Sposobnost rukovođenja, rad na osobnom stilu

Modul 10: Protokol napretka za vrijeme izobrazbe, demonstracija sposobnosti i certifikacija

 

Prijava na edukaciju

 

NLP – Coach

NLP – Terapeut

Po završenoj edukaciji za NLP terapeuta, osoba se može prijaviti za dobivanje ECP-a, europskog certifikata za psihoterapiju. Edukaciju vodi Dr. Nada Kaiser (ECP), psihoterapeut s 35-godišnjim iskustvom u radu.

I. dio edukacije – NLP SAVJETNIK

I. razina (nastavak na stupanj NLP Mastera) u trajanju od 250 sati (seminari i radionice) od čega:

 • 50 sati teorije
 • 75 sati metodike NLPt-a
 • 100 sati rada na sebi u grupi
 • 25 sati grupne supervizije
 • 15 sati rada na sebi s pojedincem
 • 15 sati pojedinačne supervizije
 • 70 sati dokumentiranog rada u grupi
 • 25 sati intervizije
 • 20 sati proučavanja literature
 • 30 sati psihosocijalnog savjetodavnog rada s klijentima, najmanje 3 obrađena slučaja
 • testiranje: naziv završenog stupnja: NLP savjetnik, DVNLPt

II. dio edukacije iz NLPt-a

II. razina (nastavak na stupanj NLP savjetnika) u trajanju od 380 sati (seminari i radionice) od čega:

 • 90 sati teorije
 • 175 sati metodike
 • 100 sati rada na sebi
 • 15 sati supervizije
 • 45 sati rada na sebi s pojedincem
 • 20 sati pojedinačne supervizije
 • 40 sati dokumentiranog rada u grupi
 • 30 sati intervizije
 • 40 sati proučavanja literature
 • 260 sati dokumentirane terapeutske prakse, namanje 10 dokumentiranih slučajeva
 • testiranje: naziv završenog stupnja: NLP terapeut, DVNLPt

 

Prijava na edukaciju

 

Krovne organizacije:

EANLP (Europska Asocijacija za NLP)

HANLP  (Hrvatska Asocijacija za NLP)

DVNLP  (Deutscher Verband für NLP)

IN    (Internationale NLP Institute)

ICI  (Internationale Coaching Institute)

Ako je moguće zaželjeti da edukacija traje vječno, onda je moja želja da do kraja života učim od dr. Nade Kaiser! Kada sam startala s NLP Master edukacijom, očekivala sam da ćemo se držati zadanog curriculuma bez previše izleta van materije predviđene edukacijom. Ono što sam dobila nisam sigurna da mogu opisati riječima. Jednu novu dimenziju pogleda na svijet oko sebe. Više razumijevanja za druge ljude. Kritičku svijest. Nova, iskrena prijateljstva. Motivaciju i potporu da se razvijam još više. Osjećaj da mogu sve što poželim. Životnu mentoricu znakovitog imena Nada!-Azra