ISO 29993 certificirana edukacija, NLP i NLC Practitioner

Home  /  ISO 29993 certificirana edukacija, NLP i NLC Practitioner

Novo i prvi put u regiji ISO 29993 certificirana edukacija

ISO 29993 certificirana edukacija sastoji se od tri najefikasnije metode na području komunikacije, leadershipa i coachinga:

NLP (neurolingvističko programiranje) Practitioner,  DVNLP, Deutschen Verbandes für NLP 

NLC (Neurolingvistički coaching) Practitioner, GNLC, Gesellschaft für Neurolinguistisches Coaching (GNLC)

„Junior coach“, ECA, European Coaching Association

Sve tri metode u edukaciji zastupljene su u cijelini i zasebno certificirane, a istovremeno su i dio jedne edukacije koja se odvija vikendom u modulima.

Uvjeti za NLP Practitioner, DVNLP su ispunjeni u 6 vikenda,  18 dana, a za NLC Practitioner GNLC i Junior Coach ECA još dodatno 3 vikenda te inkluzivno testing i integracija naučenog.

Edukatori u ime gore navedenih krovnih organizacija su: 

Dr. Nada Kaiser,  Prof. Dr. Albert Nonnenmacher i partneri.

Termini: 

  1. 22. – 24.2.2019 – Uvod u NLP/NLC i osnove 1. dio
  2. 22. – 24.3.2019 – NLP/NLC osnove 2.dio
  3. 12. – 14.4.2019 – Reframing
  4. 26. – 28.4.2019 – Trance
  5. 17. – 19.5.2019 – Submodaliteti
  6. 31.5. – 2.6.2019 – Strategije i testing (NLP P,  DVNLP) – kraj NLP P
  7. 5. – 7.7.2019 – Imaginativne konstelacije tema i organizacija
  8. 6. – 8.9.2019 – Rad sa sistemima, Miostatik test i vise
  9. 13. – 15.9.2019 – Testing i integracija vjestina-  Kraj NLC P i Junior coach

Cijena edukacije po danu: € 70,00