Life coach

Home  /  Life coach

Sadržaj “LIFE-CHOACH” treninga

life-coach

“LIFE-CHOACH” trening doprinosi povećanju, stabilizaciji i ekspanziji NLP-a ili usporedivih metodoloških kompetencija. Odakle dolazi “coaching” i kako radi? Kada ljudi koriste prilike za “coaching”? Šta je “coach”? Šta je vrijednost njihovog područja kompetencije? Naučne spoznaje o idejama čovjeka, modeli teorija o ljudskom razvoju, samopouzdanje, učenje sistematske perspektive, teorije konflikata i metode rada na konfliktima, empatija – kada je empatija od pomoći, a kada šteti?

 

DAN 1+2: Područje kompetencija coach-a

Povjest coachinga, područje primjene – odakle dolazi, što pruža? Područje kompetencija: U kojim područjima imam kompetencije da pružim podršku? Kojim ciljnim grupama se želim obratiti? Gdje i kako želim zauzeti poziciju na tržištu? Zadaci “coach”-a analogni logičkim razinama, stav “coach”-a, etički standardi “coaching”-a.

DAN 3+4: Osnovne kompetencije

Postavka i proces coachinga. Strukturalni obrasci zadatka coacha. Coaching procesi, samo-promatranja coacha. Razjašnjavenje misije i orijentacije prema ciljevima, formalni i psihološki ugovor. Prednosti i nedostaci empatije. Priprema prvog kontakta i prve sesije coachinga

DAN 5+6: Proces orijentacije u coachingu

Šta utječe na ljude pri konstruiranju mentalne mape? Psihologija osobnosti: slika sebe, samopouzdanje i interakcija, samopouzdanje kao imuni sistem svijesti, razmišljanje, osjećanja, djelovanje – Potjecaji iz socijalne psihologije i ideje o čovjeku iz različitih psiholoških škola. Coach kao facilitator promjene. Priprema zadataka za klijente.
Specijalna tema: sagorijevanje.

DAN 7+8: Sistemsko razumijevanje u coachingu

Prijenos sistemskog gledišta i dijagnostičke metode sistema. Kako prepoznati obrasce u društvenim i radnim sistemima? Rekonstruktivne tehnike za prepoznavanje sistema (Konstelacija, prema Virginia Satir). Pojedinačni rad sa spoznavanjem kontekstualnog sistema. Specifični problemi sistema i sistemske tehnike.
Specijalna tema: Mobing (psihološko uznemiravanje)

DAN 9+10: “Coaching” sukoba

Prijenos teorija konflikata i dinamike. Razvijanje pridruženih aspekata različitih interesa u cilju dijaloga. Prevencija konflikta kroz profilaksu. Principi naprednog učinka. Metode samo-promatranja konfilkata u coachu i upravljanje kritikama.
Specijalna tema: “Coaching” timova

DAN 11+12: Samo-promatranje i svjesnost drugih o vlastitim vještinama

Epigenetski plan, teorije poremećaja ososbnosti. Podrška i opskrbljivanje coacha: zaštitna polja, rad na vrijednostima, zatvaranje i povratna informacija coachinga, prezentiranje coacha.
Cochinng tehnike su zastupljene u svim danima i temama.