ISO 17024

Certifikacija osobnih sposobnosti, znanja, vještina i etike

ISO je međunarodni standard kvalitete koji osigurava poštivanje određenih, definiranih standarda. Dokaz se daje putem standardiziranog postupka certificiranja nakon kojeg slijedi izdavanje vremenski ograničenog certifikata od strane neovisnog certifikacijskog tijela. Kratica ISO označava “International Organization for Standardization“, što je udruženje organizacija za standardizaciju koje sastavlja međunarodne standarde.

Prednosti ISO certifikata:

 • Povećanje konkurentnosti
 • Dobitak na imidžu; pokazuje i naglašava da osoba teži kvaliteti
 • Povećana zakonska usklađenost u slučaju spora i u slučaju prigovora o nepažnji (čest argument nekih osiguravajućih društava za neplaćanje iznosa štete)
 • Povećanje dobiti kroz stjecanje novih klijenata
 • Odličan medij za oglašavanje, ako ste pionir na ovom području u dotičnoj zemlji ili određenoj industriji
 • Svi koji dobiju certifikat dokazuju svojim postojećim i potencijalnim kupcima da ispunjavaju najviše međunarodne standarde
 • Transparentnost u odnosu na ostale konkurente

Prednosti u poslovnom ili industrijskom kontekstu:
klijenti koji isporučuju u tekstilnoj i/ili automobilskoj industriji obvezuju se, putem ugovora i sporazuma o osiguranju kvalitete, da će koristiti certificirane ISO partnere. ISO certifikat ovdje vrijedi kao minimalni standard.

Dodatne pogodnosti planirane za budućnost:
Pojednostavljeno kreditiranje ISO certifikata za sveučilišne diplome, odnosno za stjecanje akademskog stupnja (prvostupnik ili magistar) definiranom konverzijom ECTS bodova.

Certifikacija osobnih sposobnosti, znanja, vještina i etike u ulozi: Certificirani Business Coach i Certificirani Business Trener

 1. Podnošenje obrasca za prijavu i dokumentacije potrebnih za certifikaciju
 2. Uplata propisane naknade po izdanom računu
 3. Verifikacija dostavljene dokumentacije od strane tajništva tijela nadležnog za certifikaciju
 4. Po ispunjenju formalnih uvjeta i odobrenja od strane ocjenjivača, izdaje se certifikat s naslovom primjerice “Certificirani Business Trener” (“Certified Business Trainer”) ili
 5. Certifikat na osnovu zahtjeva za koji su ispunjeni uvjeti

Certifikacija vrijedi 3 godine. Istekom tog vremena potrebna je recertifikacija (vidi odgovarajuće odredbe u mapi s detaljima).
Upotrijebite odgovarajući obrazac, preuzmite ga i dostavite Vašu dokumentaciju putem elektroničke pošte osobi nadležnoj za certificiranje osoba. 

Preuzimanje obrasca (pdf).

 1. Verificirani i međunarodno standardizirani osobni certifikat prema ISO 17024 dokaz je kvalitete koji je osobito prepoznat u gospodarskom kontekstu te je priznat u cijelom svijetu.
 2. Svaki od naših certifikacijskih programa temelji se na nastavnom planu i programu standardiziranom prema strogim pravilima kvalitete te je dodatno sadržan u akademskom katalogu znanja i vještina.
 3. Mentorski tim znanstvenika i predstavnika naručitelja procjene osigurava visoko kompetentnu verifikaciju kvalitete i korisnosti, kao i kontinuiranu evaluaciju naših certifikacijskih programa.
 • Pravna kvalifikacija, u skladu s mjerodavnim trgovačkim pravom pojedine zemlje.
 • Priznanje i usklađenost sa smjernicama priznate i nadležne krovne organizacije.
 • Priznanje i usklađenost s etičkim kodeksom priznate i nadležne krovne organizacije.
 • Dokaz o redovitom sudjelovanju u profesionalnim usavršavanjima u trajanju od najmanje 16 sati godišnje.
 • Praktično i profesionalno iskustvo u poslovnom kontekstu u trajanju od najmanje 5 godina.
 • Dokaz o trenerskoj praksi u trajanju od najmanje 3 godine
 • Dokaz o provedbi 3 projekta trenerske obuke u zadnje 3 godine uključujući evaluaciju obuke od strane klijenata.
 • Uspješno završen tematski razgovor (kod prve prijave).
 • Dokaz kvalifikacije u području didaktike, organizacije seminara i upravljanja softwareom (Statemanagement)
 • Dokaz o izvođenju predavanja, radionica, seminara, tečaja ili treninga u poslovnom kontekstu.
  • Svojim potpisom podnositelj izjavljuje da se obvezuje da će tijelu nadležnom za certifikaciju dostaviti obavijest o svakoj promjeni podataka navedenih u postupku prijave te da je suglasan da uredno izvršavanje njegovih preuzetih obveza, valjanost dostavljene dokumentacije kao i okolnosti njegovog profesionalnog djelovanja mogu biti predmetom provjere na licu mjesta.
 • Prva certifikacija: EUR 150,00 – uvećano za zakonom propisani PDV
 • Tematski razgovor (ako je potreban): EUR 200,00 – uvećano za zakonom propisani PDV
 • Recertifikacija: EUR 150,00 – uvećano za zakonom propisani PDV
 • U slučaju kada (iz bilo kojeg razloga) o certifikaciji odnosno recertifikaciji ne može biti pozitivno riješeno, podnositelj prijave nema pravo na povrat plaćene naknade.

ISO Certifikat

Svi od nas priznati certifikati imaju QR-kôd čijim skeniranjem svaka osoba, a osobito potencijalni naručitelj/klijent može u bilo kojem trenutku provjeriti ispravnost i valjanost izdanog dokumenta.
Svaki QR kôd, a samim time i svaki certifikat, izdaje se samo jednom, čime nastaju jedinstveni dokumenti koje nije moguće krivotvoriti.

Kome je namijenjena certifikacija?

Namijenjena je:

 • Treneri, certificirani ili diplomirani
 • Coachevi, certificirani ili diplomirani
 • Obrazovni djelatnici za odrasle, moderatori, predavači, poslovni savjetnici
 • Sve razine NLP certifikacije
woman-3060784_1920

Komisija

Prof. Babak Kaweh međunarodno priznati stručnjak na području savjetovanja i psihoterapije, ujedno i osnivač Instituta za edukaciju „Životni i socijalni savjetnik“, „Zdravstveni pedagog“ te drugih na ovome području relevantnih edukacija.

Dr. Nada Kaiser, psihoterapeutkinja (ECP i WCPC – europski i svjetski certifikat za psihoterapiju) i edukatorica na području psihičkog zdravlja i pedagogije, Dipl. Zdravstveni pedagog, Dipl. Socijalni pedagog, voditeljica centra za edukacije NLP & Coaching akademija.

Prof. Albert Nonnenmacher, profesor na sveučilištu u Stuttgartu, NLP Master-trener i Master-Coach (DVNLP) i IN (Internacionalni NLP instituti) i ICI. Oformio je edukaciju za menađere – „Manager kao Coach“ koja je vrlo tražena i primjenjuje se u velikim kompanijama.

Pošaljite upit za ISO Certifikat