NLP terapeut

Home  /  NLP terapeut

Edukacija iz Neurolingvističke psihoterapije (NLPt)

  • U organizaciji NLP & Coaching Akademije i DVNLPt ( Njemačka krovna organizacija za NLPt)
  • Trajanje edukacije: 4 godine
  • Po završenoj edukaciji i ispunjenim uvjetima, polaznici mogu podnijeti zahtjev za izdavanje Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP)
  • Voditeljica edukacije: Nada Kaiser, PhD, akreditirana edukatorica DVNLPt, ECP i WCP i Dipl. Psych. Birgit Bader,ECP i WCP i voditeljica DVNLPt
  • Informacije i detaljan program dostupni putem e-maila: an.nada.kaiser@gmail.com

Neurolingvistička psihoterapija (NLPt) efikasna je metoda koja klijentima omogućava izlazak iz krize u kratkom roku. Uspjeh temelji na činjenici da se terapeut orijentira na aktiviranje klijentovih potencijala, traženje rješenja i postizanje cilja. U NLP terapiji važno je uspostaviti dobar odnos s klijentom te raditi u skladu s najnovijim spoznajama iz područja neuroznanosti. NLPt edukacija kvalitetno obrađuje sve aspekte terapijskog procesa, dijagnostiku, psihopatologiju, posebne formate i područja kao što su rad s traumama, psihosomatika, fobije, poremećaji raspoloženja i sl. Predavači su dugogodišnji psihoterapeuti i stručnjaci s europskim i svjetskim certifikatima za psihoterapiju.

Za više informacija pogledajte Program i curriculum

 

NLPt savjetnodavni terapeut, DVNLP

Traje najmanje 3 godine od prvog dana NLP  edukacije uključujući minimum od 680 sati teorije i metodologije, 75 sati osobne terapije,120 sati supervizije i 300 sati
supervidiranog rada s klijentima.

NLPt psihoterapeut, DVNLP

Traje najmanje 4 godine od prvog dana NLP  edukacije uključujući minimum od 888 sati teorije i metodologije, 100 sati osobne terapije,250 sati supervizije i 600 sati  supervidiranog rada s klijentima

Uvjet za upis: Završen studij

Radimo online i face to face, ovisi o mogucnostima

 

Prijava na edukaciju