NLP terapeut

Home  /  NLP terapeut

Edukacija iz Neurolingvističke psihoterapije (NLPt)

  • U organizaciji NLP & Coaching Akademije i DVNLPt ( Njemačka krovna organizacija za NLPt)
  • Trajanje edukacije: 4 godine
  • Po završenoj edukaciji i ispunjenim uvjetima, polaznici mogu podnijeti zahtjev za izdavanje Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP)
  • Voditeljica edukacije: Nada Kaiser, PhD, akreditirana edukatorica DVNLPt, ECP i WCP i Dipl. Psych. Birgit Bader,ECP i WCP i voditeljica DVNLPt
  • Informacije i detaljan program dostupni putem e-maila: an.nada.kaiser@gmail.com

nlp-t

Neurolingvistička psihoterapija (NLPt) efikasna je metoda koja klijentima omogućava izlazak iz krize u kratkom roku. Uspjeh temelji na činjenici da se terapeut orijentira na aktiviranje klijentovih potencijala, traženje rješenja i postizanje cilja. U NLP terapiji važno je uspostaviti dobar odnos s klijentom te raditi u skladu s najnovijim spoznajama iz područja neuroznanosti. NLPt edukacija kvalitetno obrađuje sve aspekte terapijskog procesa, dijagnostiku, psihopatologiju, posebne formate i područja kao što su rad s traumama, psihosomatika, fobije, poremećaji raspoloženja i sl. Predavači su dugogodišnji psihoterapeuti i stručnjaci s europskim i svjetskim certifikatima za psihoterapiju.

Za više informacija pogledajte Program i curriculum

 

Prijava na edukaciju